Naším cílem je poskytovat klientům kompletní a profesionální servis v oblasti venkovní reklamy. Dbáme na individuální požadavky každého klienta a díky dvacetiletým zkušenostem a působení v oblasti médií a billboardové reklamy umíme kampaň připravit na míru s ohledem na maximální efektivitu.

Pronajímáme vlastní síť reklamních ploch typu štítová stěna s PVC plachtou na štítech domů u hlavních tahů v Praze a u svých partnerů nakoupíme další vhodný formát ploch dle požadavků klientů za rozumné ceny.

Pronajímáme mobilní věže Hypercube, které vyhovují plošnému záboru 4 m2 například před obchodními centry a zároveň splňují požadavek na maximální mobilitu. Přitom díky své výšce 5m velmi efektivně poskytují reklamní plochu 40 m2 přímo před očima klientů.